SÖRAB Återvinningsstation Återvinningsstation SÖRAB Solna Centrum Solna Centrum Klippgatan 8

För föreningen är det bättre att du lämnar kartonger och wellpapp vid återvinningsstationen.

Miljöbil står vid Solna C Solnaplan (vid busstorget) varje helgfri torsdag mellan 17.00-18.30.
Där kan du lämna farligt avfall och grovavfall i storlek som du kan bära.

Avfalls info17-05-08
Avfallshantering17-05-08
Avfall & återvinning Solna14-07-12
Matavfall11-11-08
  
Hushållssopor hämtasmåndag, onsdag och fredag
Matavfall hämtastorsdagar
Grovsopor hämtastorsdagar
Tidningar hämtasvarje vecka
Elektronik hämtasvar fjärde vecka
Trapphusstädning utförssöndagar
Fastighetsrondering utförstorsdagar