I byggnaden finns 98 lägenheter i storleken 1-rok, 2-rok, 3-rok och 4-rok (se lägenhetsritningar), samt ett mindre antal lokaler för uthyrning. Fastigheten är på åtta våningar, med tre stycken ingångar (A, B och C porten). Huset är byggt 1965, förvaltningen sköttes först av Bergshamrabyggen och senare av Solnabostäder. Ombildningen till bostadsrätt slutfördes 1 juli 2001. Ett antal lägenheter är fortfarande hyresrätter.

En mycket omfattande yttre ombyggnad av fastigheten utfördes av Solnabostäder 1994 då:

 • huset tilläggsisolerades
 • fasaderna fick tegelbeläggning
 • balkongerna byttes samt gjordes större
 • ytterfönster byttes
 • gårdarna totalrenoverades

 

Solnabostäder startade även upp en inre omfattande renovering av:

 • badrum, endast ett fåtal återstår
 • viss renovering av kök där spiskåpor och diverse snickerier sattes upp
 • energi och vatten besparande åtgärder genomfördes
 • trapphus och portar snyggades till

 

Sedan ombildningen till bostadsrätt har föreningen låtit utföra:

 • stor ombyggnad för sophanteringen med hissar för att kunna behålla sopnedkasten
 • låsbyten i gemensamma dörrar till säkerhetssystemet KABA, där samma nyckel kan beställas och användas till lägenheten
 • byte till säkerhetsdörrar, vissa lägenheter, (bekostas av lägenhetsinnehavaren)
 • tätning av garagetak samt viss asfaltering
 • ordningsställande av styrelserum
 • renovering av garage, målning av väggar, pelare, parkeringsrutor, mm
 • utdelning av brandvarnare (tillhör lägenheten) till alla boende
 • ordnat med autogiro för hyra/avgift
 • sotning samt rensning av ventilationskanaler
 • högtrycksspolning av stammar och övriga delar av avloppssystemet från samtliga lägenheter
 • komplettering med ytterligare balkonginglasningar, (bekostas av lägenhetsinnehavaren)
 • utbyte av vitvaror i hyresrätter, där behov av detta funnits
 • utbyte av garageport till UNA-port av stål, som nu öppnas med fjärrkontroll
 • totalrenovering av tvättstugor, utökat till tre stycken
 • renovering av hisskorgar, samt utbyte av vissa delar för att förbättra funktionen
 • asfalteringsarbeten P-plats
 • ommålning av yttertak
 • bilning, spackling och målning av garagebetongvägg mot gatan
 • ommålning av hissdörrar, beställt (blå utsida gul-beige insida).
 • målning av gång mellan källare och garage, (vita väggar/grått golv), klart dec-04
 • OVK-besikning (obligatirisk ventilations kontroll)
 • inköp av grill och trädgårdsmöbler till gården
 • målning av p-rutor på parkeringsplats mm.
 • iordningsställande av föreningslokal mellan A och B-port (framsidan)
 • utbyte från reläteknik till elektroniskt styrsystem för hissarna, pga bristande funktionalitet
 • separering av garage-ventilationen så att vi kopplas från 12:ans fläkt, samt brandtätning
 • avskilt styrningen av utomhusbelysningen från övriga hus på Klippgatan
 • inhandlat bäddsoffa till föreningslokalen så att övernattning blir möjlig där
 • radonmätning (enligt lagkrav) i 20 lägenheter, alla fick godkända mätvärden
 • målning och spackling av av pelare vid entréer, målning av pergolan, bänkar och bord
 • målning och spackling av av golv och väggar A, B och C-utgång mot baksidan
 • PCB-inventering (enligt lagkrav) där det konstaterades att det finns PCB i trapphus och på balkonger
 • rivning av inredningen i B-portens matförråd
 • iordningställande av marken vid norra gaveln för att undvika fuktproblem i källaren
 • tätning av skarv mellan hus och asfalt mot väster för att undvika fukt i källare och garage
 • energideklaration av fastigheten (enligt lagkrav)
 • utbyte av vissa fastighetsfläktar pga av missljud
 • borttagning/sanering av PCB (enligt lagkrav) i mjukfogar på balkonger och i trapphus
 • utbyte av undercentralen, detta innebär energibesparing genom miljövänligare teknik, utbyte av tex. pumpar och värmeväxlare
 • ommålning av tak
 • ommålning av hissdörrar
 • renovering och ommålning av trädgårsmöbler
 • renovering av två lägenheter inför försäljning
 • ommålning av garagebetongvägg
 • bytt till nya begripligare stadgar

Planerade aktiviteter:

 • relining av stammar