Den ekonomiska förvaltningen sköts av:
     Förvaltnings AB Mälarviken
     Box 1233
     183 12 TÄBY
     tel 08-7325270


     
     Mail till L.E. Sundberg´s Fastighetsservice AB

     TEKNISK FÖRVALTNING (Delar av avtalet med L.E. Sundberg´s Fastighetsservice AB)

     Telefonnummer, mm. till L.E. Sundberg´s Fastighetsservice AB tel 08-21 05 44      Fax 08-21 05 33


     
     Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg-Hansa


  
Hushållssopor hämtasmåndag, onsdag och fredag
Matavfall hämtastorsdagar
Grovsopor hämtastorsdagar
Tidningar hämtasvarje vecka
Elekronik hämtasvar fjärde vecka
Trapphusstädning utförsvarje vecka
Fastighetsrondering utförstorsdagar

      Telefonlista felanmälan mm.