Hur kontaktar jag styrelsen, eller person i styrelsen?

Lägg ett meddelande i föreningens brevlåda (B-porten NB).

eller

maila till styrelsen@vimpeln8.se

Sedan återkopplar styrelsen så snart som möjligt.

Postadressen är:
Brf Vimpeln 8
Klippgatan 8 B, NB
171 47 Solna