Tanken med föreningslokalen är att den skall kunna användas av oss boende, för en mindre kostnad.

Lokalen ligger mellan A och B-porten med direkt ingång från framsidan. Eftersom den ligger nära de boende så får det bara bli lugna fester där. Den är även tänkt att användas vid städdagar, föreningsmöten samt öppet hus kvällar.

Föreningslokalen kan nu även bokas för övernattningar, då vi köpt en bäddsoffa med plats för två. Täcke och kuddar finns ej. I lokalen finns ett nytt fint kök med kokmöjligheter, micro, kylskåp och diskmaskin samt nyrenoverad toalett, ej dusch.

Lokalen hyrs endast ut till de boende i huset.

Bokning av föreningslokalen görs hos:
Rolf Brate 070-415 88 15
Andrzej Gutowski 08-83 30 17

Kostnad: 200 kr per påbörjat dygn.


REGLER VID BOKNING AV FÖRENINGSLOKALEN

  Den som nyttjar lokalen ska inneha hemförsäkring.
  Minderårig ska ha vuxen eller förälders tillåtelse med obligatorisk vuxennärvaro.
  Rökförbud råder i lokalen.
  Lokalen får senast nyttjas till kl 24.00, musik- och röstvolym ska dämpas efter kl 22.00.
  Efter nyttjandet ska lokalen städas och sopor och tomglas ska kastas. Städutrustning finns i tvättstugan.
  Skador som uppkommit ska ersättas.

CHECKLISTA STÄDNING

  Torkat av och ställt tillbaks stolar och bord.
  Diskat och plockat in porslinet från diskställ och diskmaskin i skåpen.
  Dammsugit vid behov.
  Torkat golvet med lätt fuktad trasa. OBS skura EJ.
  Gjort ren toaletten.
  Rengjort städutrustningen och ställt tillbaks den i tvättstugan.
  Tagit med sopor och tomglas.