Föreningen har tecknat en ny fastighetsförsäkring med Trygg-Hansa, se under förvaltning.        11-06-16
Info angående det nya nationella lägenhetsregistret, se under övrigt.        11-02-23
Till äldre / inaktuella notiser