Ritningarna är inte exakta (öppnas i nytt fönster).

   Överblicksritning plan 1 till 8 (klickbar).

   Lägenhetsritningar

   Detaljritning plan 1-8 del mot Klippgatan

   Detaljritning plan 1-8 del mot parken

   Överblicksritning entreplanet

   001 Källarplan del 1 sanitet

   002 Källarplan del 2 sanitet

   003 Entreplan del 1 sanitet

   004 Entreplan del 2 sanitet

   005 Vån 1-8 del 1 sanitet

   006 Vån 1-8 del 2 sanitet

   007 Etagelägenhet sanitet

   008 Vindsplan del 1 sanitet

   009 Vindsplan del 2 sanitet

   010 Ombyggnad till omsorgslägenhet källarplan röranläggning