Stadgar

   Andelstal omräknade inför stämman 2006

   Överåtelseavgift och denuntiationsavgift (pantsättning)

   Ordningsregler

   Paraboler Nej tack

   Protokoll föreningsstämma 2019   

   Årsredovisning 2018 ink. revisionsberättelse    

   Fördelning kostnadsansvar Brf Vimpeln 8 (gränsdragningslista)

   Inkomster och utgifter 2007 grafiskt

   Inkomster och utgifter 2009 grafiskt   

   Inkomster och utgifter 2012 grafiskt   

   Inkomster och utgifter 2014 grafiskt   

   Årsredovisning 2017 ink. revisionsberättelse    

   Protokoll föreningsstämma 2018 ink. motioner   

   Protokoll extrastämma 2018   

   Historik